Martin Dzurek

Umelecká tvorba Martina Dzureka sa vyvíjala v priebehu niekoľkých desaťročí. Jeho výtvarný prejav je bohatý a širokospektrálny. Popri sochách komorného charakteru, neoddeliteľnou súčasťou tvorby je aj monumentálna plastika, rôzne inštalácie a performance. Dostal aj niekoľko ocenení za realizácie v architektúre a verejnom priestore. Je to predovšetkým monumentálny oltár ECAV v kostol v Krpeľanoch (2011), objekt Puzzle pri Dome umenia Piešťany (2012), Pamätník Martina Rázusa v Bratislave (2013), Pamätník misionárom v Nitre (2015), Pamätník k 500. výročiu reformácie v Trenčíne (2017).

V ostatných rokoch sa jeho výtvarné aktivity rozšírili o interaktívne inštalácie a performance, v ktorých sa spája hudba, divadlo, fotografia, literatúra a video. Pri prepojení týchto viacerých umeleckých médií rád využíva netradičné miesta a spoluprácu s inými autormi a tvorcami. K tým významnejšie radíme predovšetkým inštaláciu realizovanú v jednom z najstarších kostolov na Slovensku Drážovciach pri Nitre pod názvom Ak chceš (2013), kde spolupracoval s A. Bučko (spev) a M. Kmeťkovou (harfa). Ďalšiu inštaláciu sôch a objektov spojil s originálnymi gitarovými improvizáciami A. Šebana inšpirovanými práve sochami M. Dzureka. Toto jedinečné podujatie sa uskutočnilo v koncertnej sieni Klariek v Bratislave pod názvom Ľudia by mali vedieť čo chcú (2014). Polymuzický projekt nazvaný Gesamtkunstwerk -Kompozícia pre 12 objektov a jedno prázdne miesto (2014) mala svoju premiéru v Pezinku. M. Dzurek vytvoril inštaláciu a objekty, P. Lančarič koncept a réžiu, P. Pavlac dramaticky text, V. Šarišský hudbu, A. Balco fotografie a hercami v tomto projekte boli P. Vajdová a K. Mikulčík. Veľmi úspešnou performance bolo Smetisko – Súlad (2015), ktoré sa realizovalo na skládke odpadu v Dubovej. Jeho inštalácia a samotný dokumentárny záznam sa predstavil na festivale Biela noc v Bratislave a bol vybraný ako zaujímavý umelecký prejav M.Dzureka na VI.Bienále voľného výtvarného umenia v Turčianskej galérii v Martine (2016). M. Dzurek pre túto inštaláciu pripravil koncept a objekt, P. Pavlac text, A. Balco fotografie a J. Šteinecker video. Pre festival Biela noc v Bratislave (2016) M.Dzurek realizoval performance Odomykanie, jeho dielom bol koncept a samotný objekt, D. Pastirčák dodal text, Pjoni hudbu. Táto performance sa konala v kaplnke Sv. Jána pri Františkánskom kostole v Bratislave, neskôr v priestore A4 v Bratislave, kde s hudobnou improvizáciou sa predstavili J. Ľupták, E. Šušková, R. Pospiš a R. Harvan. Reprízu mala aj v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre v spolupráci s D. Pastirčákom za textovú časť a Polajka prispel hudobnou improvizáciou. Na festivale Biela noc v Bratislave o rok neskôr (2017) sa M.Dzurek predstavil svojim konceptom a objektom na performance pod názvom Odpusti si. Konalo sa v kaplnke Sv. Jána pri Františkánskom kostole, kde opäť spolupracoval po textovej stránke s D. Pastirčákom, ale aj s Z. Horňákovou, za hudbu spolupracovala S. Michalidesová.

Od roku 2004 spolupracuje ako dobrovoľník s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde vedie výtvarný ateliér. V roku 2007 založil výtvarnú skupinu Svetlo, ktorej členmi sú ľudia nevidiaci a slabozrakí.

Vystavuje na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí, zúčastňuje sa na slovenských a medzinárodných sympóziách, je členom viacerých výtvarných umeleckých spolkov na Slovensku.

PhDr.Dagmar Kudoláni Srnenská,PhD.