Info

Kniha Slová o sochách Martina Dzureka
The book Words on the sculptures by Martin Dzurek
Čítať online / Read online
Odpusti si / Forgive Yourself – Let it out
Performance v kostole ll./ Performance at a church II.

medzinárodný festival súčastného umenia BIELA NOC 2017 Bratislava

Františkánsky kostol v Bratislave, kaplnka

7. októbra 2017

www.odpustisi.sk

Video

Odomykanie / Unlocking
Performance v kostole / Performance at a church

v rámci festivalu umenia Biela noc

Františkánsky kostol v Bratislave, kaplnka

8. októbra 2016

Spoluautori: Daniel Pastirčák (meditácia), Pjoni (hudba)

Video časť 1.

Odomykanie časť 1.

Video časť 2.

Odomykanie časť 2.


Nemecký evanjelický kostol v Modre

6. novembra 2016

Spoluautori: Daniel Pastirčák (meditácia), Polajka (hudba)

Video časť 1.

Odomykanie časť 1.

Video časť 2.

Odomykanie časť 2.

Smetisko – Súlad / Dumping ground – Consonance
Performance na smetisku / Performance at a dumping ground

Video 1

Performance documentary

Video 2

Prezentácia BIELA NOC 2015 / WHITE NIGHT 2015 Presentation

Ľudia by mali vedieť čo chcú / People should know what they want
Inštalácia sôch Martina Dzureka / Martin Dzurek Sculptures installation
Hudba Andreja Šebana na sochy Martina Dzureka / Music by Andrej Šeban on sculptures by Martin Dzurek

Video Part 1, Video Part 2

Kostol a kláštor Klarisiek, Bratislava / 2014

Video 2

Kostol a kláštor Klarisiek, Bratislava / 2014

Ak chceš / If you want
Inštalácia / Installation

Video 1

Drážovce, Nitra / 2. Jún 2013